Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Cross Over - národní fáze mezinárodního školení

 

Dne 2. října 2017 se v prostorách DZS (Na Poříčí 1035/4, Praha 1) uskuteční národní fáze mezinárodního školení Cross Over v podobě informačního a kontaktního semináře.

Školení Cross Over je zaměřeno na kvalitu projektů Klíčové akce 2: Strategických partnerství programu Erasmus+ mládež s důrazem na spolupráci mezi různými sektory (sektor formálního i neformálního vzdělávání, business sektor).

 

Školení si klade za cíl

  • propojit zástupce z těchto sektorů
  • umožnit jim proniknout do podstaty projektů Strategických partnerství
  • najít spojení mezi projekty Strategických partnerství a konceptem neformálního vzdělávání  
  • nabídnout jim příležitost k přípravě a realizaci projektů Strategických partnerství
  • definovat styčné body mezi jednotlivými sektory

 

Vybraní účastníci budou vysláni na mezinárodní fázi školení, která proběhne první týden v prosinci v Praze a zúčastní se ho zástupci 7 zemí.

 

Účastníci:

  • mládežnické organizace, neziskové organizace
  • zástupci podnikatelského sektoru
  • vzdělávací instituce

 

Přihlášku naleznete na našich webových stránkách. Deadline pro přihlašování je 25. září 2017:

Pro více informací kontaktujte Markétu Konečnou (marketa.konecna@dzs.cz), tel. 221 850 913

 

Začátek akce: 2. 10. 2017 09:30

Konec akce: 2. 10. 2017 15:30

Zpět na detail aktivity