Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Mezinárodní školení "SOHO" (22.-26.2.2017)

 

Mezinárodní školení SOHO je zaměřeno na zvýšení kvality projektů Evropské dobrovolné služby pomocí rozvoje zásadních kompetencí mentorů. Nabízí také aktuální informace o programu Erasmusˇmládež.

 

Školení je určeno všem, kteří jsou přímo zapojeni do podpůrného systému pro dobrovolníky v rámci Evropské dobrovolné služby (mentoři, koordinátoři) na straně vysílající či přijímající organizace. Tyto osoby hrají zásadní roli v poskytování podmínek pro kvalitní dobrovolnou službu a vytváří pro dobrovolníky příležitosti zapojit se do procesu učení.

 

Školení se uskuteční ve Velké Británii 22. - 26. února 2017.Více informací získáte na portálu SALTO. Všem účastníkům bude plně hrazeno ubytování a strava. Podmínky účasti na školení programu Erasmus+: mládež si můžete pročíst v Pravidlech a podmínkách.Máte-li zájem, vyplňte přihlašovací formulář na portálu SALTO nejpozději do 20. listopadu 2016


S případnými dotazy o školení se můžete obracet na Michaelu Ducháčkovou (michaela.duchackova@dzs.cz).

 

Termín: 22. 2. 2017 11:01

Zpět na detail aktivity