Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, Evropské dobrovolné služby (EDS), strategické EDS a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Národní konference o mládeži 2017

„JAKÉ JSOU TRENDY SOUČASNÉ MLÁDEŽE A JAK NA NĚ REAGOVAT?“

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (národní agentura programu Erasmus+ v ČR) Vás zvou na Národní konferenci o mládeži 2017!

logo-NKoM2017-RGB.jpg

Kdy: středa 1. března 2017 od 9 do 17:30

Kde: Národní technická knihovna v Praze (Technická 2710/6, Praha 6)

 

Akce je určena především profesionálům z řad pracovníků s mládeží, kteří mají zájem profesně růst jako jednotlivci a současně rozvíjet činnost organizací, v kterých pracují. Jejím cílem je prohloubení kompetencí v oblasti práce s mládeží, sdílení zkušeností a networking.

Konference je organizována v rámci průběžného hodnocení národní Koncepce pro práci s mládeží 2014–2020 a evropského programu Erasmus+ mládež.

V rámci programu se můžete těšit na:

  • odborné příspěvky z řad odborníků v oblasti práce s mládeží
  • diskuzi k současným trendům v oblasti práce s mládeží
  • příklady dobré praxe projektů realizovaných v programu Erasmus+ mládež
  • tematické interaktivní workshopy

 

Na konferenci je nutné se registrovat nejpozději do 17.2.2017. 

REGISTRACE UZAVŘENA. 

 

V průběhu programu se můžete těšit na tyto workshopy, které proběhnou ve dvou blocích v rámci odpoledního programu (v přihlašovacím formuláři uveďte svou preferenci pro 1. i 2. blok a náhradní variantu pro případ naplnění kapacity Vámi vybraných workshopů):

1. Tradiční a nové metody v práci s mládeží

Na začátku si položíme několik otázek: Jaká je dnešní mládež? Jaké metody tradiční práce s mládeží na ně stále fungují? Jsou dnešní mladí lidé vůbec schopni pracovat v režimu „offline“? Dále si na příkladech dobré praxe představíme nejnovější trendy v práci s mládeží včetně možnosti zapojení moderních technologií. V závěru se zamyslíme, jakou podporu v práci s mládeží potřebujeme.

2. Interaktivní workshop ke zdrojům financování pro práci s mládeží

Cílem workshopu bude seznámit účastníky s jednotlivými možnostmi financování. Workshop bude platformou pro vzájemné sdílení zkušeností a zpětné vazby od žadatelů.

3. Jak reagovat na trendy a výzvy v oblasti mládeže

Workshop je pro zkušenější účastníky, kteří se zabývají strategiemi, koncepcemi a kontextem práce s mládeží. Během workshopu budeme zkoumat vliv trendů na práci s mládeží. Společně se zaměříme na to, jak z pohledu účastníků reaguje práce s mládeží na trendy a výzvy, které přináší současná doba. Dále budeme hledat, co funguje a jaké jsou výzvy spojené s propojováním světa mladých s prací s mládeží. Během workshopu posbíráme úspěšné projekty a realizovaná opatření na nejrůznějších úrovních (místní, krajské, národní).       

4. Stavíme pro Inkluzi – mosty mezi sociální prací a prací s mládeží

Ve vymezeném čase Vám představíme co se již v současné době děje na poli inkluzivní práce s mládeží, představíme podněty expertní pracovní skupiny Propojování práce s mládeží a sociální práce při MŠMT. Na oplátku budeme chtít slyšet Váš hlas, zaznamenat Vaše nápady, sdílet Vaše zkušenosti.

5. Participace mládeže skrz strukturovaný dialog

Workshop nabídne možnost vyzkoušet si na vlastní kůži aktivity, které mohou být nástrojem k většímu zapojení mladých lidí do dění v jejich městě či komunitě. Součástí bude také téma participace mládeže na různých úrovních veřejné správy a možnosti strukturovaného dialogu s mládeží.

Začátek akce: 1. 3. 2017 09:00

Konec akce: 1. 3. 2017 17:30

Ke stažení

Pozvánka_konference o mládeži.pdf PDF 03.02.2017 256890 B
Národní konference o mládeži_program.pdf PDF 09.02.2017 140691 B

Zpět na detail aktivity