Nesrovnalost v Příručce k programu Erasmus+ pro rok 2017

Publikováno: 25. 4. 2017

Týká se dorovnání vysokých vnitrostátních cestovních nákladů v sektoru mládeže.

Chtěli bychom Vás upozornit na nesrovnalost, která je obsažena v anglické i české jazykové verzi Příručky k programu Erasmus+ pro rok 2017. Dorovnání vysokých vnitrostátních cestovních nákladů v sektoru mládeže se vztahuje pouze na cesty v rámci programových zemí, nevztahuje se na cesty v rámci zemí partnerských.