Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, Evropské dobrovolné služby (EDS), strategické EDS a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

O neformálním vzdělávání

Neformální vzdělávání probíhá mimo rámec formálního, školského vzdělávacího systému. Nejedná se však o náhodné aktivity. Neformální vzdělávací proces musí být plánovaný a vést k předem definovanému vzdělávacímu cíli.

Charakteristické prvky:

 • dobrovolnost (mimo povinnou školní docházku);
 • přístupnost každému (bez rozdílů);
 • zaměření na ty, kdo se učí, a s jejich aktivní účastí;
 • vzájemné učení (zahrnutí jak individuálního učení, tak učení se ve skupině a od skupiny);
 • učení pro život (zaměření na osvojování dovedností pro život a přípravu na aktivní občanství; učím se to, co budu v životě potřebovat);
 • celostní přístup (zahrnuje znalosti, dovednosti a postoje a rozvíjí člověka jako celou osobnost včetně jeho emocí a hodnot; respekt k ostatním);
 • učení založené na zkušenosti a činnosti (nejlepším učitelem je život);
 • rozdělení procesu učení do konkrétních/postupných kroků, které jsou stejně důležité jako samotný výsledek učení (individuální tempo);
 • učení vycházející z potřeb účastníků (nejlépe se učím to, co mě zajímá a co je mi blízké).

 

Kde hledat neformální vzdělávání v programu Erasmus+?

Neformální vzdělávání v rámci programu Erasmus+ lze realizovat zejména v sektoru mládeže, a to ve všech jeho částech:

 • Klíčová akce 1 v sobě zahrnuje projekty výměn mládeže, mobilit pracovníků s mládeží a Evropskou dobrovolnou službu.
 • Klíčová akce 2 je věnována strategickým partnerstvím a nadnárodním iniciativám mládeže.
 • Klíčová akce 3zprostředkovává příležitost pro mladé lidi vyjádřit své názory skrz strukturovaný dialog či simulaci jednání politických institucí.

Klíčové akce 1 a 2 jsou zaměřeny na mezinárodní spolupráci, klíčová akce 3 může být realizována na národní a/nebo mezinárodní úrovni.

Metody neformálního vzdělávání jsou využívány také v projektech dalších sektorů programu Erasmus+ (školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých). Více informací k jednotlivým typům projektů v souvisejících záložkách.