Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Seminář pro podpořené žadatele Erasmus+ mládež KA1

Zveme všechny podpořené žadatele o grant v Klíčové akci 1 programu Erasmus+ mládež na seminář týkající se zejména projektů schválených v 2. kole Výzvy 2017. Mohou se však účastnit i řešitelé projektů schválených v kolech předcházejících.

Na setkání se budeme věnovat grantové smlouvě, vedení projektů, změnám v projektech, zpracování závěrečné zprávy v databázi Mobility Tool, finančnímu vedení projektů a jejich vyúčtování, možným problematickým bodům realizace projektů a ostatním administrativním náležitostem.

Seminář bude probíhat 8.8.2017 od 10:00 do 15:00 (registrace účastníků od 9:30 hod).

Pro bližší informace o semináři kontaktujte Barboru Černohorskou na mail: barbora.cernohorska@dzs.cz

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí  1035/4, 110 00 Praha 1, zasedací místnost Vltavín, 2. patro.

Začátek akce: 8. 8. 2017 10:00

Konec akce: 8. 8. 2017 15:00

Ke stažení

program2.pdf PDF 04.07.2017 525524 B

Zpět na detail aktivity