Projekty mobility osob / Mládež

Mládež

Aktivita pokračuje v podpoře neformálního vzdělávání prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, Evropské dobrovolné služby (EDS), strategické EDS a profesionálního rozvoje pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Výsledky výběrového řízení

Výzva 2017

Uzávěrka k 26. dubnu 2017:

Výsledky výběrového řízení: Výměny mládeže a Mobilita pracovníků s mládeží

Výsledky výběrového řízení: Evropská dobrovolná služba

Výsledky výběrového řízení: Strategická EDS

 

Všichni žadatelé budou o výsledku výběrového řízení písemně informováni nejpozději do poloviny července. Schválení žadatelé zároveň obdrží instrukce k přípravě grantové smlouvy. Všichni žadatelé obdrží zpětnou vazbu od hodnotitelů. Žadatelé uvedení na seznamu náhradníků budou informováni o umístění v pořadníku.

 

Uzávěrka k 2. únoru 2017:

Výsledky výběrového řízení: Evropská dobrovolná služba


Výsledky výběrového řízení: Výměny mládeže a Mobilita pracovníků s mládeží

 

Výzva 2016

Uzávěrka k 4. říjnu 2016: Výsledky výběrového řízení

Uzávěrka k 26. dubnu 2016: Výsledky výběrového řízení

Uzávěrka k 2. únoru 2016: Výsledky výběrového řízení

 

Výzva 2015

Uzávěrka k 4. únoru 2015: Výsledky výběrového řízení

Uzávěrka k 30. dubnu 2015: Výsledky výběrového řízení

Uzávěrka k 1. říjnu 2015: Výsledky výběrového řízení

 

Výzva 2014 

Uzávěrka k 1. říjnu 2014: Výsledky výběrového řízení

Uzávěrka k 30. dubnu 2014: Výsledky výběrového řízení

Uzávěrka k 24. březnu 2014:  Výsledky výběrového řízení