Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2017 – 2020 - VET Charter

Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2017–2020 (dále jen "Certifikát mobility v OVP") je určen pro organizace, které v minulosti kvalitně organizovaly projekty mobility v rámci Programu celoživotního učení (podprogram Leonardo da Vinci) a/nebo programu Erasmus+: odborné vzdělávání a příprava. Cílem je podpora internacionalizace a zjednodušení postupu pro financování mobilit pro zkušené předkladatele. Organizace, kterým bude Certifikátu mobility v OVP udělen v roce 2017, mohou zjednodušený postup pro podávání žádostí o grant Erasmus+ KA1 mobility v OVP využít od Výzvy roku 2018.

Kritéria výběru:

1. Žadatelé musí mít ukončené alespoň 3 projekty mobility v odborném vzdělávání a přípravě v rámci Programu celoživotního učení 2007–2013 a/nebo programu Erasmus+. V případě konsorcia musí tuto podmínku splňovat buď konsorcium jako celek, nebo každá jednotlivá organizace.
2. U posledních 3 ukončených projektů musí být v průměru vyčerpáno alespoň 80% rozpočtu. V případě konsorcia musí mít buď konsorcium jako celek nebo každý člen konsorcia v průměru vyčerpáno alespoň 80% rozpočtu u posledních 3 ukončených projektů mobility.

Harmonogram:
Lhůta pro podávání žádostí: 17. květen 2017 12,00 SEČ
Hodnocení žádostí: červen – srpen 2017
Vyrozumění žadatelů a udělení Certifikátu mobility v OVP: konec září 2017 

 

Informace pro konsorcia:

Projekty mobility v Programu celoživotního učení (2007-2013) neobsahovaly konsorcia.

Mandátní smlouva je povinnou přílohou žádosti o Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě (KA109), pokud o něj žádá konsorcium. Nejedná se nicméně o mandátní smlouvu, která se přikládá k žádosti o grant KA1 mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě (KA102). Mandátní smlouva jako příloha KA109 nemá žádný předepsaný vzor, její popis je uveden ve Výzvě k certifikátu (str. 2, oddíl 4.1 Způsobilí žadatelé). Každý člen konsorcia musí s koordinátorem konsorcia tuto mandátní smlouvu podepsat.

 

Výsledky Výzvy 2016 naleznete v přiloženém souboru níže.

 

Potřebné dokumenty (ke stažení níže):

Výzva pro rok 2017 (anglicky i česky)                                                                                                                                                         

Závazek kvality (anglicky i česky)

Formulář žádosti o certifikát (anglicky - pouze náhled)

Instrukce k vyplnění žádosti (anglicky i česky)

Česká produkční verze žádosti o certifikát (on-line formulář) je ke stažení níže. 

V případě dotazů kontaktujte prosím Ing. Kateřinu Langerovou; email: katerina.langerova@dzs.cz.

 

 

Ke stažení

2016_Quality commitment_CZ_ překlad.pdf PDF 21.06.2016 466997 B
VET_Charter_výsledky výzvy 2016.pdf PDF 27.09.2016 258880 B
Instrukce k vyplnění žádosti_ENG.pdf PDF 03.11.2016 43386 B
Výzva 2017_VET Charter_ENG.pdf PDF 03.11.2016 78243 B
Závazek kvality_2017_ENG.pdf PDF 03.11.2016 110783 B
Žádost 2017_náhled_ENG.pdf PDF 10.11.2016 137961 B
Držitelé Erasmus+ VET Charter_2015 a 2016.pdf PDF 09.12.2016 206187 B
Evropská internacionalizační strategie_ 2017.pdf PDF 24.03.2017 495415 B
Hodnotící krittéria žádosti_2017.pdf PDF 24.03.2017 494688 B
Portál_účastníka_technické náležitosti.pdf PDF 24.03.2017 2961923 B
Výzva 2017_VET_Mobility_Charter.pdf PDF 24.03.2017 3354835 B
Výzva pro rok 2017_česky.pdf PDF 03.04.2017 339613 B
On-line formulář_KA109_česká verze.pdf PDF 07.04.2017 266232 B
Instrukce k vyplnění žádosti_CZ.pdf PDF 07.04.2017 287746 B