Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Pobytové náklady

  • položka platná pro žáky, doprovodné osoby a pro pracovníky, včetně pracovníků vykonávajících přípravnou návštěvu v rámci ErasmusPRO
  • příspěvek na pokrytí nákladů spojených s pobytem účastníka na mobilitě
  • paušální sazba dle cílové země a délky mobility
  • sazby platné pro Výzvu 2018 budou aktualizovány v průběhu listopadu.