Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Seminář pro příjemce grantů z Výzvy 2018 - 4.9.2018 - Praha

Dům zahraniční spolupráce pořádá dne 4.9. 2018 seminář pro příjemce grantů na mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě

Seminář je prioritně určen pro dosud neproškolené projekty z výzvy 2018.

Registrace na seminář je od 9:30, samotný seminář je plánován od 10:00 do 14:30.

Náplní semináře budou nezbytné informace o povinnostech příjemce grantu, finanční řízení, práce s OLS, výměna zkušeností.   

Registrační formulář naleznete níže.

 

Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách DZS.

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

Zasedací místnost VLTAVÍN, 2. patro 

Začátek akce: 4. 9. 2018 09:30

Konec akce: 4. 9. 2018 14:30

Kapacita: 30

Zpět na detail aktivity