Projekty mobility osob / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Aktivita je určena žákům středních odborných škol, učilišť, vyšších odborných škol, absolventům těchto typů škol a osobám zaměstnaným v organizacích aktivních v oblasti odborného vzdělávání a přípravě či osobám zodpovědným za odborné vzdělávání a přípravu. Jedná se o zahraniční praktické stáže v podnicích, odborných školách nebo organizacích zabývajících se odborným vzděláváním a přípravou.

Seminář pro žadatele o Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě (VET Mobility Charter) – Výzva 2018

Dne 22. března 2018 se v prostorách Domu zahraniční spolupráce uskuteční seminář pro žadatele o Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě (VET Mobility Charter) – Výzva 2018. 

Seminář je v první řadě určen pro zkušené žadatele, kteří splňují kritéria výběru: žadatelé musí mít dokončené alespoň 3 projekty mobility v odborném vzdělávání a přípravě v Programu celoživotního učení 2007-2013 a/nebo v programu Erasmus+. V případě konsorcia musí tuto podmínku splňovat buď konsorcium jako celek, nebo každá jednotlivá organizace. U posledních tří ukončených projektů musí být v průměru vyčerpáno alespoň 80 % rozpočtu.

Předběžný program semináře naleznete v příloze níže. Seminář bude probíhat od 10 do 14 hodin (příchod registrovaných možný od 9:30). Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o registraci jedné osoby za organizaci.

 

Místo konání:

Zasedací místnost Vltavín, 2. patro

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

Začátek akce: 22. 3. 2018 09:30

Konec akce: 22. 3. 2018 14:00

Kapacita: 30

Ke stažení

Program 22.3.pdf PDF 27.02.2018 235012 B

Zpět na detail aktivity