Dohoda o mobilitě a závazek kvality

30. 11. 2018

Když naši pracovníci jedou pouze na kurzy, je nutné s nimi podepisovat také dohodu o mobilitě a závazek kvality?

Pokud účastník projektu vyjíždí pouze na kurz, škola s ním sepíše jenom účastnickou smlouvu. Další dva dokumenty – dohoda o mobilitě a závazek kvality – se sepisují jedině tehdy, když se jedná o vzdělávací aktivitu job-shadowing nebo výukový pobyt.