Finanční kapacita

30. 11. 2018

Kdy a v jakém případě musím doložit podklady pro výpočet finanční kapacity organizace?

Podklady pro výpočet finanční kapacity předkládají neveřejné organizace, které žádají o grant vyšší než 60 000 EUR.  Finanční kapacita se vypočítá na základě oficiální roční účetní závěrky, tedy Rozvahy a Výkazu zisků a ztráty, za poslední uzavřený finanční rok. Oficiální roční účetní závěrka znamená účetní závěrka potvrzená vhodným vnějším subjektem a/nebo zveřejněná a/nebo schválena valným shromážděním organizace.