Jazykový kurz

30. 11. 2018

Může vyjet učitel jazyka na jazykový kurz?

U učitelů jazyků se předpokládá velmi vysoká jazyková úroveň, z tohoto důvodu doporučujeme kurzy metodologické, případně alespoň jazykově-metodologické.