KA1

30. 11. 2018

Jak často mohu žádat o grant na projekt v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 1?

O grant lze žádat jednou v každé Výzvě vydané Evropskou komisí, tzn. jednou za rok. Za určitých podmínek je však současně možné podávat i žádosti v jiných oblastech programu Erasmus+.