Kurzové ztráty

30. 11. 2018

Z jaké rozpočtové kategorie je možné hradit kurzové ztráty, které vzniknou v souvislosti s projektem?

Kurzové ztráty není možné hradit z grantových prostředků, je nutné je uhradit z vlastních zdrojů.