Mobility učitelů

30. 11. 2018

Slouží projekt Erasmus+ pouze pro učitele nebo mohou vyjet i jiní zaměstnanci školy?

V rámci projektu Erasmus+ mohou vyjet všichni pracovníci školy, tzn. učitelé, vedení školy, administrativní pracovníci apod.