Projekty mobility osob / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Vzdělávejte se s programem Erasmus+ v zahraničí!

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Krajským úřadem Vysočina zve všechny zájemce o mezinárodní spolupráci z řad učitelů MŠ, ZŠ a SŠ na informační seminář Erasmus+ v oblasti školního vzdělávání.

 

Seminář proběhne v pondělí 13. 11. 2017 od 10:00 na Krajském úřadu v Jihlavě (Žižkova 1882/57). Předpokládaný konec semináře bude mezi 12:00 a 12:30.

Na semináři se dozvíte, jaké možnosti nabízí program Erasmus+ mateřským, základním a středním školám v oblasti Projektů mobilit osob a Projektů spolupráce. 

Projekty mobility osob umožňují školám vysílat své zaměstnance do zahraniční za účelem jejich dalšího vzdělávání. Učitelé se mohou účastnit kurzů v zahraničí, mohou realizovat job-shadowing, tzv. stínování na zahraniční partnerské škole, nebo si mohou vyzkoušet učit svůj předmět na partnerské škole formou pracovní stáže.

V rámci Projektů spolupráce mohou školy od roku 2018 realizovat nový typ zjednodušených projektů, tzv. „Partnerství škol“. Cílem těchto projektů je spolupráce dvou až šesti škol na společném tématu, sdílení zkušeností a tvorba společných výstupů. Součástí projektů mohou být také krátkodobé a dlouhodobé mobility žáků a učitelů.

Na tento typ projektů je v rámci Evropy vyčleněno 280 mil. EUR.

 

Seminář je primárně určen školám, které s programem Erasmus+ ještě nemají žádné zkušenosti. Vzhledem k omezené kapacitě bude účast umožněna pouze registrovaným účastníkům. Registrovat na seminář se můžete zde. Registrace bude uzavřena 8. 11. 2017. Všichni vybraní účastníci budou následně kontaktováni ze strany DZS.

 

Těšíme se na Vaši účast!

tým Erasmus+ školní vzdělávání