Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Dokumenty

Datum Název Typ Popis
15. 7. 2016 Prezentace z Informačního semináře pro koordinátory Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání file Prezentace z Informačního semináře pro úspěšné žadatele ve výzvě 2016 KA103 v rámci programu Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání.  který se konal v červnu 2016 v Praze a na Měříně.
13. 7. 2016 2016 GS KA103 Platné sazby pro jednotkové příspěvky pdf Příloha IV Platné sazby pro jednotkové příspěvky
12. 7. 2016 2016_GS_KA103_Erasmus charta studenta pdf Příloha III Erasmus charta studenta
12. 7. 2016 2016_GS_KA103_Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstnanců_čj file Příloha V Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstnanců na výukový pobyt a školení
12. 7. 2016 2016_GS_KA103_Staff Mobility Agreement teaching file Příloha I Program mobility zaměstnanců na výukový pobyt (Mobility Agreement)
12. 7. 2016 2016_GS_KA103_Účastnická smlouva pro mobilitu studentů_čj file Příloha V Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt / praktickou stáž
12. 7. 2016 2016_GS_KA103_Learning Agreement for Studies file Příloha I Studijní smlouva pro studijní pobyt (Learning Agreement for Studies)
12. 7. 2016 2016_GS_KA103_Learning Agreement for Traineeships_guidelines file Příloha I Studijní smlouva pro praktickou stáž (Learning Agreement for Traineeships)_guidelines
12. 7. 2016 2016_GS_KA103_Learning Agreement for Traineeships file Příloha I Studijní smlouva pro praktickou stáž (Learning Agreement for Traineeships)
12. 7. 2016 2016_GS_KA103_Learning Agreement for Studies_guidelines file Příloha I Studijní smlouva pro studijní pobyt (Learning Agreement for Studies)_guidelines