Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Dokumenty

Datum Název Typ Popis
20. 9. 2016 Prezentace z Online školení k IT nástroji Mobility Tool+ (Závěrečná zpráva) pdf Prezentace z Online školení k IT nástroji Mobility Tool+ (Závěrečná zpráva)
20. 9. 2016 Prezentace z Online školení k IT nástroji Mobility Tool+ pdf Prezentace z Online školení k IT nástroji Mobility Tool+
23. 8. 2016 2016 KA107 Dokumentace mobilit file Příloha V grantové smlouvy pro mobility mezi programovými a partnerskými zeměmi – účastnické smlouvy pro mobilitu studentů a zaměstnanců včetně příloh.
23. 8. 2016 2016 GS KA107 Platné sazby pro jednotkové příspěvky pdf Příloha IV Platné sazby pro jednotkové příspěvky
10. 8. 2016 Prezentace ze semináře pro žadatele o grant KA107 2. kolo file Prezentace z Informačního semináře pro žadatele o grant v programu Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání (KA107) – 2. kolo výzvy, který se konal 2.8.2016 v Praze.
10. 8. 2016 Prezentace ze Semináře pro příjemce grantu KA107 file Prezentace z Informačního semináře pro příjemce grantu KA107, který se konal 2.8.2016 v Praze.
9. 8. 2016 2016 KA103 data dictionary file Mobility Tool+ data dictionary KA103 pro výzvu 2016
15. 7. 2016 Prezentace z Informačního semináře pro koordinátory Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání file Prezentace z Informačního semináře pro úspěšné žadatele ve výzvě 2016 KA103 v rámci programu Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání.  který se konal v červnu 2016 v Praze a na Měříně.
13. 7. 2016 2016_GS_KA103_Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstnanců_en file Příloha V Účastnická smlouva pro mobilitu zaměstnanců na výukový pobyt a školení, en verze
13. 7. 2016 2016_GS_KA103_Účastnická smlouva pro mobilitu studentů_en file Příloha V Účastnická smlouva pro mobilitu studentů na studijní pobyt / praktickou stáž, en verze