Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Kontakty

Mgr. et Mgr. Zuzana Čapková odborná referentka Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání (projekty mobilit - KA1)

E-mail:
zuzanacapkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 614

Ing. Olga Heclová odborná referentka Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání (projekty mobilit - KA1)

E-mail:
olgaheclovadzscz
Telefon:
+420 221 850 603

Mgr. Kamila Menšíková odborná referentka Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání (projekty mobilit - KA1)

E-mail:
kamilamensikovadzscz
Telefon:
+420 221 850 602

Ing. Lukáš Pospíšil odborný referent Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání (projekty mobilit - KA1)

E-mail:
lukaspospisildzscz
Telefon:
+420 221 850 606

Ing. Jan Slavíček odborný referent Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání (Strategická partnerství - KA2)

E-mail:
janslavicekdzscz
Telefon:
+420 221 850 605

Ing. Alena Svobodová vedoucí oddělení programu Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání

E-mail:
alenasvobodovadzscz
Telefon:
+420 221 850 601

PaedDr. Rudolf Šindelář vedoucí odboru terciárního vzdělávání

E-mail:
rudolfsindelardzscz
Telefon:
+420 221 850 600

Mgr. Aneta Štíchová Odborná referentka Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání (projekty mobilit - KA1)

E-mail:
anetastichovadzscz
Telefon:
+420 221 850 603