Projekty mobility osob / Vysokoškolské vzdělávání

Vysokoškolské vzdělávání

Aktivita podporuje mezinárodní mobility vysokoškolských studentů a zaměstnanců. Cílem je podpořit profesionální rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání a podpořit studenty v úsilí osvojit si schopnosti, které přispějí k jejich osobnímu rozvoji a zvýší jejich zaměstnatelnost.

Kontakty

Mgr. et Mgr. Zuzana Čapková Oddělení vysokoškolských mobilit a projektů

E-mail:
zuzanacapkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 614

Mgr. Helena Fuxová Oddělení vysokoškolských mobilit a projektů

E-mail:
helenafuxovadzscz
Telefon:
+420 221 850 606

Ing. Olga Heclová Oddělení vysokoškolských mobilit a projektů

E-mail:
olgaheclovadzscz
Telefon:
+420 221 850 607

Ing. Roman Klepetko vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů

E-mail:
romanklepetkodzscz
Telefon:
+420 221 850 601

Mgr. Kamila Menšíková Oddělení vysokoškolských mobilit a projektů

E-mail:
kamilamensikovadzscz
Telefon:
+420 221 850 602

PaedDr. Rudolf Šindelář vedoucí sekce vysokoškolského a celoživotního vzdělávání

E-mail:
rudolfsindelardzscz
Telefon:
+420 221 850 600

Mgr. Aneta Štíchová Oddělení vysokoškolských mobilit a projektů

E-mail:
anetastichovadzscz
Telefon:
+420 221 850 603

Ing. Jakub Tesař vedoucí odboru vysokoškolského vzdělávání

E-mail:
jakubtesardzscz
Telefon:
+420 221 850 610