Výzva na poskytovatele Erasmus+ půjček na magisterské studium

Publikováno: 9. 3. 2015

Na základě požadavku Evropské komise vyhlásil dne 13. 2. 2015 Evropský investiční fond výzvu určenou finančním institucím k vyjádření zájmu o poskytování Erasmus+ půjček na magisterské studim v zahraničí.

Cílem této výzvy je vybrat v jednotlivých zemích Programu Erasmus+ způsobilé finanční insituce, které se stanou finančními zprostředkovateli Erasmus+ půjček na magisterské studium.

Celý text výzvy včetně podmínek je dostupný na stránkách Evropského investičního fondu.

 

Co jsou půjčky na magisterské studium v programu Erasmus+?

Vysokoškolští studenti magisterského studia, kteří mají zájem absolvovat celý studijní program v jiné programové zemi, mohou požádat o půjčku na pokrytí svých nákladů. Erasmus+ půjčky na magisterské studium umožní mladým lidem získat přístup k úvěrům na studium v zahraničí během existence programu Erasmus+. Rozpočet EU bude na úvěry pro studenty magisterského studia účastnící se mobility využívat finanční zdroje bankovního sektoru.

Výše a účel půjček:

Půjčky jsou do výše 12 000 EUR na roční magisterský program a 18 000 EUR na dvouletý magisterský program a mohou být použity na pokrytí životních nákladů a školného v jakékoli ze 33 programových zemí Erasmus+.

Kritéria způsobilosti žadatelů o půjčku:

Studenti - žadatelé musí mít

  • pobyt v jedné z programových zemí Erasmus+;
  • úspěšně ukončený první cyklus vysokoškolského studia (bakalářské nebo ekvivalentní) a být přijati na studijní program druhého cyklu (magisterský nebo ekvivalentní) na vysokoškolské instituci, která je držitelem ECHE

Magisterský (nebo ekvivalentní) program, který chtějí studovat, musí být:

  • zajišťovaný v jiné zemi, než ve které pobývají nebo získali bakalářský titul (nebo ekvivalentní titul, který je opravňuje studovat magisterský program);
  • řádným programem vedoucím k získání titulu.

Kde budou moci studenti žádat o půjčku?

Přímo u zúčastněných bank nebo společností zajišťujících studentské půjčky (vybraných na základě výše vyhlášené Výzvy).