Projekty mobility osob / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

Dokumenty a formuláře

Datum Název Typ Popis
3. 1. 2017 Formulář žádosti pro Projekty mobility osob v oblasti vzdělávání dospělých (Verze 4.06) pdf Formulář žádosti pro Projekty mobility osob v oblasti vzdělávání dospělých (Výzva 2017) URČENÝ K VYPLNĚNÍ. Formulář je potřeba před vyplněním nejprve stáhnout a uložit do počítače.
7. 9. 2016 2016 Příloha III Finanční a smluvní pravidla pdf Draft českého překladu – Příloha III Finanční a smluvní pravidla pro rok 2016
12. 1. 2016 Pobytové sazby pro rok 2016 pdf Pobytové sazby v programových zemích pro rok 2016 
22. 12. 2015 Příručka k programu Erasmus+ (2016) pdf Příručka k programu Erasmus+ pro rok 2016 (český překlad)
22. 12. 2015 Příručka k programu Erasmus+ (2016) pdf Příručka k programu Erasmus+ pro rok 2016 (v anglickém jazyce)
22. 12. 2015 Prezentace – Finanční pravidla Erasmus+ (Výzva 2016) pdf Prezenatce pro žadatele – Finanční pravidla programu Erasmus+  (KA1 i KA2)
22. 12. 2015 Prezentace EPALE pdf Elektronická platforma pro vzdělavatele dospělých EPALE
22. 12. 2015 Prezentace ze semináře pro žadatele (Výzva 2016) pdf Prezentace pro žadatele – pravidla pro předkládání žádostí KA1 a KA2
17. 7. 2015 2015 GS Příloha IV KA104 file PŘÍLOHA IV grantové smlouvy – VZOROVÉ SMLUVNÍ DOKUMENTY (Účastnická smlouva pro mobilitu pracovníků ve vzdělávání dospělých + Dohoda o mobilitě vzdělávání dospělých)
17. 7. 2015 2015 GS Všeobecné podmínky KA104 pdf Část II grantové smlouvy – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY