Projekty mobility osob / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

Seminář pro organizace schválených projektů Mobility osob ve vzdělávání dospělých - Výzva 2018

Dům zahraniční spolupráce pořádá informační seminář pro řešitele projektů mobility osob předložených v rámci programu Erasmus+ vzdělávání dospělých ve Výzvě 2018.

 

Obsahem semináře bude shrnutí všeho nového v programu Erasmus+, představní výsledků prvního výběrového kola, seznámení s právy a povinnostmi smluvních stran vyplývajících z grantové smlouvy, vysvětlení finančních pravidel projektu, online nástroje Mobility tool sloužícího k monitoringu projektu a předkládání zpráv a sdílení novinek elektronické platformy EPALE určené pro vzdělavatele dospělých. Část semináře bude věnována i Vašim dotazům. Program semináře naleznete ZDE.

Na seminář se, prosíme, zaregistrujte prostřednictvím registračního formuláře níže nejpozději do 23. 5. 2018.

Z jedné organizace se mohou semináře zúčastnit až dvě osoby. Prosíme o registraci každého účastníka semináře zvlášť. 

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce

Zasedací místnost Vltavín (2. patro)

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

Začátek akce: 28. 5. 2018 10:00

Konec akce: 28. 5. 2018 13:30

Zpět na detail aktivity