Projekty mobility osob / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

Výsledky výběrových řízení

Výsledky výběrového řízení na akci KA1 - projekty mobility osob  v oblasti vzdělávání dospělých

Na výsledky výběrového řízení projektů mobility osob KA1, které byly podány k 2. únoru 2017, se můžete podívat zde.

O výsledcích budou zároveň všechny žadatelské organizace informovány písemně nejpozději do poloviny května 2017.

Pozn.: Umístění žádosti na seznam náhradníků znamená, že v případě přidělení dodatečných finančních prostředků od Evropské komise nebo odmítnutí grantu ze strany schválených žadatelů může být tato žádost dodatečně schválena ze seznamu náhradníků, a to nejpozději do 31. prosince 2017.