Důležité: Brexit a Erasmus+ ve Velké Británii

Publikováno: 11. 4. 2017

Všechny projekty, které již byly schváleny pro akademický rok 2017/2018, nadále pokračují a budou plně finančně podporovány po celou dobu jejich trvání, tj. i po datu vystoupení Velké Británie z EU.

Po aktivaci článku 50 premiérkou Mayovou dne 29. 3. 2017 (opuštění EU) vláda Velké Británie potvrdila, že budou nadále platit všechny závazky, které Národní agentura Spojeného království uzavřela s Evropskou komisí pro program Erasmus+. Existence programu Erasmus+ ve Velké Británii poté, co země definitivně opustí EU, je předmětem dalšího vyjednávání. Národní agentura Velké Británie ovšem silně podporuje setrvání zapojení země do programu Erasmus+ až do roku 2020.

Dobrou zprávou je, že lze počítat i s pokračováním programu Erasmus+ pro následující akademický rok 2018/2019.