O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Erasmus+ školám pro gymnázia, střední školy a vyšší odborné školy, Zlín

Dům zahraniční spolupráce a Zlínský kraj Vás zvou na prezentaci programu Erasmus+ "Erasmus+ školám", která se uskuteční 1. 12. 2017 od 10:30 hodin v sídle Zlínského kraje.

Náplní prezentace jsou informace o programu Erasmus+, které se týkají projektů mobility osob a projektů spolupráce, a aktuality k Výzvě 2018 pro gymnázia, střední školy a vyšší odborné školy.

Místo konání:

Sídlo Zlínského kraje (budova 21)

třída Tomáše Bati 21, Zlín

Expozice ve 2. NP

Začátek akce: 1. 12. 2017 10:30

Konec akce: 1. 12. 2017 11:30

Zpět na detail aktivity