O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Kontaktní semináře

Mezinárodní aktivity v rámci spolupráce národních agentur programu Erasmus+

(TCA - Transnational Cooperation Activities between National Agencies)

mohou mít 2 formy:

1) mezinárodní školení, podpora a kontaktní semináře;

2) mezinárodní vzdělávací aktivity na dané téma. 

Školení a kontaktní semináře jsou určeny pro zájemce o mezinárodní spolupráci na projektech mobility osob (KA1) a na projektech strategických partnerství (KA2) programu Erasmus+. Na těchto seminářích se sejdou účastníci z různých zemí zapojených do programu Erasmus+ a mají možnost dozvědět se informace o tomto programu a hlavně se osobně setkat a připravit si projekt.

Mezinárodní vzdělávací aktivity mohou mít různé formy (semináře, studijní návštěvy, workshopy) a jsou úzce navázány na cíle, témata, priority a cílové skupiny programu Erasmus+.

Na účast na mezinárodní aktivitě můžete získat finanční podporu, 95 % nákladů na účast na seminářích je hrazeno z prostředků DZS, 5 % je povinné spolufinancování ze strany účastníka nebo jeho vysílající organizace. Každý seminář má určené téma/cílovou skupinu, věnujte tomu pozornost při výběru.

Dům zahraniční spolupráce nabízí možnost účastnit se na následujících mezinárodních aktivitách v rámci programu Erasmus+. Tento přehled je obměňován a doplňován dle aktuální nabídky partnerských národních agentur.

   

Aktuální nabídka akcí:

Místo konání

Termín konání

Sektor

Téma semináře

Více informací

Počet volných míst

Termín doručení přihlášky k účasti do NA

Itálie,

Řím

 

23. - 24.11.2017 odborné vzdělávání (VET)

Kontaktní seminář:

Erasmus+ for equity and inclusion

 info  1VET  příjem přihlášek ukončen

 Polsko, Miedezeszyn pobíž Varšavy

 29.11.-1.12.2017

 školní vzdělávání (SE)

 

 Tematický seminář:

Behind the scenes of the teachers’ education – new challenges in Europe

 info

 

Seminář pro ředitele a vedení škol 

 1 SE

 příjem přihlášek ukončen

Malta,

Valletta

 

6.-9.2.2018

odborné vzdělávání (VET)

Kontaktní seminář:Training seminar on the impact of VET projects on the personal and professional
development of learners – an exchange of good practices and experiences

 info

1 VET

 příjem přihlášek do 31.12.2017
             
             
             
             
             

 

Prvotní registrace na mezinárodní aktivitu probíhá pro české účastníky prostřednictvím české národní agentury. Přihlášku k účasti zasílejte na adresu uvedenou níže. Účastníci jsou vybíráni na základě hodnocení kvality přihlášky. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte pracovníky české národní agentury:

Martina Jeřichová, tel.: 221 850 407, martina.jerichova@dzs.cz 

 

Kritéria výběru účastníků na mezinárodní vzdělávací aktivity:

  • motivace k účasti;
  • vysílající organizace;
  • vztah k řešené problematice a tématu aktivity;
  • přínos pro účastníka a organizaci.

 

Zde naleznete  přihlášku k účasti ke stažení.

Přihlášku doručte do termínu určeného v tabulce oběma následujícími způsoby:

1)  e-mailem (scan) na adresu martina.jerichova@dzs.cz 

2)  poštou na adresu:

     Dům zahraniční spolupráce

     Martina Jeřichová

     Na Poříčí 1035/4

     110 00 Praha 1

O výsledku výběrové procedury budete informováni e-mailem. Úspěšní žadatelé budou následně osloveni s dalšími informacemi. V případě některých aktivit si organizující národní agentura vyhrazuje právo konečného výběru z přihlášených účastníků.