O programu

O programu

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

NetRAY

Výzkumná síť „Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+: Youth in Action“ (RAY Network)

RAY.pngRAY Network sdružuje 30 národních agentur spravujících bývalý program Mládež v akci a současný program "Erasmus+ mládež" z 28 evropských zemí se zájmem o výzkum zaměřený na dopady účasti na mezinárodních vzdělávacích aktivitách mládeže na participanty a projektové vedoucí. Projekt je koordinován Univerzitou v Innsbrucku a Česká republika je jejím členem od samého počátku, od roku 2008.

 

Více informací o RAY naleznete zde:

 

Cíle

Mezi hlavní cíle patří snaha o zajištění kvality a rozvoj kvality v průběhu implementace programu "Erasmus+ mládež"; dále potom také snaha přispět k informovanému a na faktech založenému rozvoji mládežnické politiky; snaha podpořit uznávání neformálního vzdělávání a učení a to zvláště v mezinárodním kontextu; a v neposlední řadě také snaha o podporu dialogu mezi výzkumem, politickým děním, a praktickou aplikací na poli práce s mládeží.

 

Aktivity

Výzkumná síť realizuje výzkumná šetření zaměřená na tematické celky, které byly na základě analýzy potřeb identifikovány jako stěžejní pro zúčastněné národní agentury, v rozmezí let 2014-2020 jsou to následující výzkumné aktivity:

 

Události

The RAY Triangular Summit 2015 - „International Youth Work and Mobility: Research Evidence for Policy and Practice“

11.-13. května 2015, Vídeň, Rakousko

Konference prezentovala výstupy z výzkumných aktivit sítě RAY za účelem podpory dialogu týkajícího se možností vytěžení výzkumných zjištění pro oblasti rozvoje praxe a politiky v oblasti mládeže. Na konferenci byly také prezentovány současné výzkumné projekty sítě RAY.

Konference se zúčastnilo přes 80 výzkumníků, pracovníků s mládeží, a politických představitelů, na poli mezinárodní práce s mládeží.

 

The RAY Triangular Summit 2013 - „International Youth Work and Mobility as Learning Contexts: Research Evidence for Policy and Practice“

18.-19. září 2013, Vídeň, Rakousko

Na konferenci byly prezentované výstupy z výzkumů a výzkumné strategie uplatňované na poli učebních mobilit. Více než 70 výzkumníků, pracovníků s mládeží, politických představitelů z jednotlivých zemí a z celoevropských institucí, ale i představitelé Evropské unie a Rady Evropy se zúčastnili této konference.