Projekty spolupráce / Mládež

Mládež

Aktivita podporuje činnosti projektů nadnárodních iniciativ a vytváření strategických partnerství podporou rozvoje, přenosu a/nebo implementace inovativní praxe na organizační, místní, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Navazuje na předešlý program Mládež v akci (2007–2013).

Dokumenty a formuláře

Datum Název Typ Popis
8. 9. 2017 Formulář žádosti pro 3. kolo 2017 pdf Upozorňujeme na chybu ve výpočtu částky na doprovodné osoby v kategorii Mezinárodní vzdělávací aktivity. Chybný výpočet bude předmětem krácení v případě schválení žádosti.
27. 4. 2017 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové smlouvy 2017 pdf Příloha I grantové smlouvy (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů Strategických partnerství ve Výzvě 2017. Jedná se o překlad dokumentu poskytnutého Evropskou komisí.
27. 4. 2017 Příloha IV ke grantové smlouvě pro KA2 výzva 2017 pdf Příloha IV ke grantové smlouvě pro KA2 – platné sazby
27. 4. 2017 Příloha III – Finanční a smluvní pravidla – 2017 – DRAFT pdf Příloha III ke grantové smlouvě ke Klíčové akci 2
20. 4. 2017 Formulář žádosti pro 2. kolo 2017 pdf Upozorňujeme na chybu ve výpočtu částky na doprovodné osoby v kategorii Mezinárodní vzdělávací aktivity. Chybný výpočet bude předmětem krácení v případě schválení žádosti.
28. 3. 2017 Šablona mandátní smlouvy k žádosti 2017 file Povinná příloha žádosti o grant.
4. 1. 2017 Nadnárodní iniciativy mládeže v programu Erasmus+ mládež pdf Publikace, ve které najdete užitečné inforamce o tom, jak vypadá projekt nadnárodních iniciativ, na co si dát pozor a jaké úspěšené projekty už se uskutečnily.
13. 10. 2016 Formulář průběžné zprávy pro KA2 (v polovině projektového období) file
13. 10. 2016 Formulář průběžné zprávy pro KA2 (s žádostí o další splátku) file
13. 10. 2016 Vzor pracovního výkazu KA2 – Mzdové náklady na tvorbu zásadních výstupů file