Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Klíčová akce 2 – strategická partnerství umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Kontakty

Ing. Lenka Henebergová vedoucí sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže

E-mail:
lenkahenebergovadzscz
Telefon:
+420 221 850 108

PaedDr. Martina Jeřichová Oddělení odborného vzdělávání a přípravy

E-mail:
martinajerichovadzscz
Telefon:
+420 221 850 407

Mgr. Olga Pupová Oddělení odborného vzdělávání a přípravy

E-mail:
olgapupovadzscz
Telefon:
+420 221 850 403

Mgr. Helena Slivková vedoucí oddělení odborného vzdělávání a přípravy

E-mail:
helenaslivkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 400