Výzva 2017 - Výsledky výběrového řízení programu Erasmus+, Klíčová akce 2 – Strategická partnerství v odborném vzdělávání

Publikováno: 10. 7. 2017

Výsledky výběrového řízení programu Erasmus+, Klíčová akce 2 – Strategická partnerství v odborném vzdělávání naleznete v níže uvedených dokumentech.

 

  1)  Strategická partnerství podporující výměnu dobré praxe

  2)  Strategická partnerství podporující inovace

 

Všichni žadatelé byli o výsledku schvalovací procedury informováni doporučeným dopisem.


Ke stažení

KA202_strategická partnerství podporující výměnu dobré praxe.pdf PDF 10.07.2017 349639 B
KA202_strategická partnerství podporující inovaci.pdf PDF 10.07.2017 355101 B