Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Odborné vzdělávání

Klíčová akce 2 – strategická partnerství umožňuje všem organizacím činným v odborném vzdělávání a přípravě spolupracovat na mezinárodních projektech, jejichž cílem je výměna zkušeností mezi partnery, zavádění inovativních postupů a zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

Výzva 2016

Datum Název Typ Popis
15. 9. 2016 Seznam schválených projektů v rámci Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava – KA2 ve výzvě 2016 pdf Zde naleznete seznam strategických partnerství schválených v rámci programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava.
15. 2. 2016 Žádost pdf 15. 2. 2016 – Nová verze formuláře žádosti o grant na strategická partnerství v odborném vzdělávání.
26. 1. 2016 Finanční pravidla pdf Prezentace se semináře pro budoucí předkladatele žádostí o grant, finanční pravidla
26. 1. 2016 Pravidla pro předkládání žádostí pdf Prezentace se semináře pro budoucí předkladatele žádostí o grant
26. 1. 2016 Registrace organizace pdf Prezentace ze semináře pro budoucí předkladatele žádostí o grant, registrace organizace na Portálu účastníka, získání čísla PIC
26. 1. 2016 Představení programu pdf Úvodní prezentace ze semináře pro budoucí předkladatele žádostí o grant, obecné představení programu Erasmus+
21. 12. 2015 Předkládání žádostí krok za krokem pdf Příručka pro předkládání žádostí (od registrace organizace v účastnickém portálu po odeslání žádosti).
21. 12. 2015 Timetable of activities file Tabulka aktivit – povinná příloha žádosti.
21. 12. 2015 Template of the mandate file Vzor mandátní dohody mezi koordinující a parnerskými organizacemi – povinná příloha žádosti.
21. 12. 2015 Technical gudelines pdf Příručka pro předkládání žádostí- v AJ.