Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

Dokumenty a formuláře

Datum Název Typ Popis
2. 12. 2016 2017 Formulář žádosti pro partnerství RŮZNÝCH I NEŠKOLNÍCH INSTITUCÍ. pdf Formulář žádosti pro Výzvu 2017 pro partnerství různých i neškolních institucí. Formulář je nutné nejprve ULOŽIT DO POČÍTAČE.
2. 12. 2016 2017 Formulář žádosti pro partnerství POUZE MEZI ŠKOLAMI pdf Formulář žádosti pro Výzvu 2017 pro partnerství pouze mezi školami. Formulář je nutné nejprve ULOŽIT DO POČÍTAČE.
21. 12. 2015 2016 Formulář žádosti pro partnerství POUZE MEZI ŠKOLAMI pdf Formulář žádosti pro Výzvu 2016 pro partnerství pouze mezi školami. Formulář je nutné nejprve ULOŽIT DO POČÍTAČE.
21. 12. 2015 2016 Formulář žádosti NEŠKOLNÍ INSTITUCE pdf Formulář žádosti pro Výzvu 2016 pro partnerství různých i neškolních institucí. Formulář je nutné nejprve ULOŽIT DO POČÍTAČE.
21. 12. 2015 2016 Vzor mándátního dopisu file Mandátní dopis pro Výzvu 2016 (netýká se čistě školních partnerství).
26. 1. 2015 2016 Časový harmonogram file Časový harmonogram projektu
31. 12. 2014 2014 Pečeť kvality Comenius pdf Pečeť kvality Comenius 2014
10. 11. 2014 Příručka pro dlouhodobou mobilitu žáků v rámci strategických partnerství (KA2) pdf CZ verze – Příručka pro školy, které budou v rámci programu Erasmus+: Comenius – strategická partnerství (KA2) vysílat žáky na dlouhodobé studijní pobyty na partnerské školy.
10. 10. 2014 Příručka pro dlouhodobou mobilitu žáků v rámci strategických partnerství (KA2) pdf EN verze – Příručka pro školy, které budou v rámci programu Erasmus+: Comenius – strategická partnerství (KA2) vysílat žáky na dlouhodobé studijní pobyty na partnerské školy.