Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

Kontakty

Mgr. Ivana Lukášová odborná referentka Erasmus+ školní vzdělávání (projekty spolupráce - KA2)

E-mail:
ivanalukasovadzscz
Telefon:
+420 221 850 310

Mgr. Lucie Münchová vedoucí oddělení Erasmus+ školní vzdělávání

E-mail:
luciemunchovadzscz
Telefon:
+420 221 850 301

Ing. Pavla Nováková odborná referentka Erasmus+ školní vzdělávání (projekty spolupráce - KA2)

E-mail:
pavlanovakovadzscz
Telefon:
+420 221 850 304

Mgr. Alžběta Novotná odborná referentka Erasmus+ školní vzdělávání (projekty spolupráce - KA2)

E-mail:
alzbetanovotnadzscz
Telefon:
+420 221 850 303

Mgr. Pavla Šabatková vedoucí odboru primárního vzdělávání

E-mail:
pavlasabatkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 300

Bc. Jana Votrubová odborná referentka Erasmus+ školní vzdělávání (projekty spolupráce - KA2)

E-mail:
janavotrubovadzscz
Telefon:
+420 221 850 305