Pečeť kvality Erasmus+ školní vzdělávání 2017

Publikováno: 30. 6. 2017

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje Pečeť kvality 2017 pro nejúspěšnější projekty v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání.

Cílem ocenění je zviditelnit školy a další instituce působící v oblasti školního vzdělávání, které úspěšně realizovaly projekty v programu Erasmus+ v sektoru školního vzdělávání. Tyto instituce a jejich projekty jsou následně propagovány jako příklady dobré praxe a slouží jako motivace pro další zájemce o mezinárodní spolupráci v této oblasti.

Ocenění mohou získat školy a další organizace s působností v oblasti školního vzdělávání, které se zapojily do projektu strategického partnerství v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 ukončeného nejpozději k 31. 8. 2017.

Ocenění bude uděleno na základě zaslaných přihlášek hodnocených externími experty.

Hlavní kritéria pro udělení ceny v rámci Klíčové akce 2 jsou relevance projektu, kvalita koncepce a realizace projektu, kvalita projektového týmu a nastavení spolupráce, dopad a šíření výsledků projektu a adekvátnost využití poskytnutých finančních prostředků.

 

Termín pro zaslání přihlášek: 3. 9. 2017

Přihláška ke stažení níže. Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu SE@dzs.cz.

 

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v rámci Národní konference Erasmus+ a eTwinning (12. – 14. 10. 2017) a Valorizační konference DZS (8. 11. 2017).

Těšíme se na Vaše přihlášky!


Ke stažení

KA2_prihlaska_Pecet-kvality.doc DOC 30.06.2017 392704 B
Výzva_2017.pdf PDF 30.06.2017 149371 B