Výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2, Výzva 2017

Publikováno: 20. 7. 2017

Výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 - Strategická partnerství ve Výzvě 2017 naleznete níže.

Projekty jsou rozdělené dle typu podaného projektu - tedy Strategická partnerství za účelem podpory a rozvoje inovací a Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe.

Upozorňujeme, že níže zveřejněné výsledky se týkají pouze žádostí podaných v České republice. České školy, které se zapojily do projektu jako partneři v některé z ostatních zemí EU, se musí obrátit na svoji koordinátorskou školu.

V následujících několika týdnech budou všichni žadatelé o výsledku schvalování informováni doporučeným dopisem, odeslaným na adresu statutárního zástupce organizace. V tomto dopise bude mimo jiné uvedeno:
- slovní hodnocení projektu
- v případě schválených žádostí: celková výše přiděleného grantu (nemusí odpovídat celkové výši požadovaného grantu)
- v případě neschválených žádostí: konkrétní důvod zamítnutí.

Všechny schválené organizace obdrží do konce srpna informace o seminářích pro schválené žadatele a o dalším postupu pro uzavření grantové smlouvy s Domem zahraniční spolupráce.

Projekty schválené na pozici náhradníka mohou být, v případě přidělení dodatečných finančních prostředků, schváleny do 31. 12. 2017. Projekty budou schvalovány dle pořadí zveřejněného níže.


Ke stažení

KA2_2017_finalni_vysledky.pdf PDF 20.07.2017 33572 B
KA2_2017_poradi_nahradniku.pdf PDF 20.07.2017 26308 B