Projekty spolupráce / Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Mateřské, základní a střední školy mohou v rámci Klíčové akce 2 (KA2) pro školský sektor získávat granty pro realizaci strategických partnerství. Do těchto partnerství mohou nově vstupovat i další organizace navázané na školní vzdělávání, zachována zůstává i specifická podoba projektů regionální spolupráce.

Výzva 2018 - dokumenty

Zde naleznete veškeré dokumenty, příručky a formuláře, které Vám pomohou při podání žádosti o grant.

 

Formulář žádosti:

- pro Partnerství škol zde

- pro Strategická partnerství různých i neškolních institucí zde.

 

Často kladené otázky (odkaz na stránky Evropské komise)

Příručka k programu Erasmus+ pro Výzvu 2018 - popis všech aktivit včetně podmínek pro získání grantu. Příručka je na daném odkazu dostupná v angličtině i češtině.

Příručka pro dlouhodobou mobilitu žáků. - Povinná příručka pro všechny žadatele, kteří plánují v rámci projektu dlouhodobé mobility.

Příručka "PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ KROK ZA KROKEM" - v českém jazyce (verze 2017)

Příručka pro získání účtu EU Login - v anglickém jazyce

Příručka pro registraci na "Participant portal" ("URF Guide") - v anglickém jazyce

Účastnický portál (Participant Portal): http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html

Kalkulátor vzdáleností: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Partnerství škol - draft vzorových otázek, které budou součástí žádosti o projekt v rámci tohoto typu partnerství.

 

Povinné přílohy žádosti o grant:

- Čestné prohlášení statutárního zástupce žádající organizace (ke stažení v žádosti o grant)

- Vzor mandátu uzavíraného s partnerskou organizací (template of the mandate) - relevantní pouze pro Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání

- Vzorová tabulka harmonogramu aktivit (template for the timetable of activities) - relevantní pouze pro Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání