Projekty spolupráce / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Klíčová akce 2 (KA2) pro oblast vzdělávání dospělých je určena všem organizacím aktivním v dané vzdělávací oblasti, a to jakoukoliv formou a intenzitou (např. neziskové organizace, jazykové školy, poradenská centra, kulturní centra, knihovny, muzea a další). Záměrem projektů spolupráce  je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.

Dokumenty 2014

Datum Název Typ Popis
13. 12. 2016 Formulář žádosti pro projekty spolupráce (Výzva 2018) pdf Formulář žádosti pro projekty spolupráce (Klíčová akce KA2) pro Výzvu 2018 URČENÝ K VYPLNĚNÍ. Formulář si musíte nejprve stáhnout a uložit do svého počítače. Teprve poté bude možné žádost vyplnit.
7. 9. 2016 2016 Příloha IV grantové smlouvy pdf Platné sazby pro příspěvky na jednotkové náklady
7. 9. 2016 2016 Příloha III grantové smlouvy – Finanční a smluvní pravidla pdf Draft českého překladu – Příloha III Finanční a smluvní pravidla pro rok 2016
30. 3. 2016 Všeobecné podmínky (část II grantové smlouvy) pdf Část II grantové smlouvy (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů strategických partnerství ve Výzvě 2015.
22. 12. 2015 Příručka k programu Erasmus+ (2016) pdf Příručka k programu Erasmus+ (český překlad)
22. 12. 2015 Příručka k programu Erasmus+ (2016) pdf Příručka k programu Erasmus+ (anglická verze)
22. 12. 2015 Prezentace – Finanční pravidla Erasmus+ (Výzva 2016) pdf Prezenatce pro žadatele – Finanční pravidla programu Erasmus+  (KA1 i KA2)
22. 12. 2015 Prezentace EPALE pdf Elektronická platforma pro vzdělavatele dospělých EPALE
22. 12. 2015 Prezentace ze semináře pro žadatele (Výzva 2016) pdf Prezentace pro žadatele – pravidla pro předkládání žádostí KA1 a KA2
8. 4. 2015 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pdf Podívejte se na shrnutí Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí prezentovaný paní Antonií Ondrouchovou z MŠMT.