Národní cena kariérového poradenství

Publikováno: 24. 5. 2017

Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 9. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. 

Zapojení do soutěže je příležitostí pro všechny, kdo se chtějí dozvědět něco nového o kariérovém poradenství, sdílet zkušenosti s dalšími lidmi, kteří v této oblasti působí.

 

Přihlásit je možné aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro mládež i pro dospělé.  Přihlásit lze i aktivitu podporující kariérový rozvoj nebo kariérové poradce (informační nástroj, metoda, publikace, výzkum, studentská práce, konference, vzdělávací akce, projekt apod.).

 

Rádi bychom podpořili i začínající jednotlivce a organizace, přicházející s malou, ale významnou iniciativou v oblasti poradenství.

Hlavní cenou je mimo jiné studijní pobyt do institucí poskytujících kariérové poradenství ve Švédsku.

 

Přihlašujte své příspěvky do 21. června a pro více informací navštivte stránky http://www.euroguidance.cz/novinky/2017/nckp-2017.html