Projekty spolupráce / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Klíčová akce 2 (KA2) pro oblast vzdělávání dospělých je určena všem organizacím aktivním v dané vzdělávací oblasti, a to jakoukoliv formou a intenzitou (např. neziskové organizace, jazykové školy, poradenská centra, kulturní centra, knihovny, muzea a další). Záměrem projektů spolupráce  je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.

Seminář pro řešitele schválených projektů partnerství KA2 2017

Dům zahraniční spolupráce pořádá seminář pro relizátory schválených projektů strategických partnerství z Výzvy 2017, jehož obsahem bude shrnutí všeho nového v programu Erasmus+, výsledky výběrového kola, práva a povinnosti vyplývající z grantové smlouvy, finanční pravidla projektu, monitoring, IT nástroje, které budou organizace v rámci projektu používat, a představení elektronické platformy EPALE pro vzdělavatele dospělých. Část semináře bude věnována i Vašim dotazům. Předběžný program semináře naleznete ZDE.

Na seminář se, prosíme, zaregistrujte prostřednictvím registračního formuláře níže. Z jedné organizace se mohou semináře zúčatnit až dvě osoby. Prosíme o registraci každého účastníka semináře zvlášť. 

 

 

 

Místo konání:

Dům zahraniční spolupráce

Zasedací místnost Vltavín (2. patro)

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha 1

Začátek akce: 19. 9. 2017 10:00

Konec akce: 19. 9. 2017 14:45

Kapacita: 22

Ke stažení

Program semináře 19.9.2017.pdf PDF 21.08.2017 362938 B

Zpět na detail aktivity