Projekty spolupráce / Vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých

Klíčová akce 2 (KA2) pro oblast vzdělávání dospělých je určena všem organizacím aktivním v dané vzdělávací oblasti, a to jakoukoliv formou a intenzitou (např. neziskové organizace, jazykové školy, poradenská centra, kulturní centra, knihovny, muzea a další). Záměrem projektů spolupráce  je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.

Výsledky výběrového řízení

Výsledky výběrového řízení na akci KA2 - projekty strategických partnerství  v oblasti vzdělávání dospělých

Na výsledky výběrového řízení projektů strategických partnerství KA2, které byly podány k 29. březnu 2017, se můžete podívat na následujících odkazech:

Projekty strategických partnerství zaměřených na podporu a rozvoj inovací - k náhledu  zde.

Projekty strategických partnerství zaměřených na výměnu zkušeností a dobré praxe - k náhledu zde.

O výsledcích budou zároveň všechny žadatelské organizace informovány písemně nejpozději do konce července 2017. Schváleným žadatelům budou společně s vyrozuměním zaslány pokyny k přípravě grantové smlouvy, neschváleným žadatelům bude poskytnut komentář od externích hodnotitelů s odůvodněním rozhodnutí.

Pozn.: Umístění žádosti na seznam náhradníků znamená, že v případě přidělení dodatečných finančních prostředků od Evropské komise nebo odmítnutí grantu ze strany schválených žadatelů může být tato žádost dodatečně schválena ze seznamu náhradníků, a to nejpozději do 31. prosince 2017.