Reformy a systémy vzdělávání / ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Základní informace

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu - ECVET - má usnadnit uznávání výsledků učení za účelem získání kvalifikace v rámci mobility. Slouží k podpoře vnitrostátní i mezinárodní mobility, podpoře spolupráce škol a podniků u nás i v zahraničí a k podpoře celoživotního učení.

Aktivity v oblasti ECVET

Aktivity zaměřené na implementaci ECVET jsou i nadále podporovány v novém programu Erasmus+ a jsou začleněny do činností podporující odborné vzdělávání a přípravu.

Za propagaci a poradenství v oblasti využívání systému ECVET v rámci mezinárodních projektů je zodpovědný národní tým expertů ECVET.

Hlavní aktivity týmu expertů

  • příprava informačních a propagačních materiálů
  • konzultační služby, podpora a poradenství cílovým skupinám
  • účast expertů na informačních seminářích a diseminačních akcích
  • školení hodnotitelů v oblasti problematiky ECVET
  • praktická doporučení pro vytváření jednotek výsledků učení (JVU)
  • průzkum mezi předkladateli projektů sledující výhody a /úskalí začleňování prvků ECVET
  • spolupráce s Koordinačním centrem pro ECVET a se zástupci evropských nástrojů pro mobilitu EQF, Europass
  • mezinárodní spolupráce, síťování a výměna zkušeností

Základní informace o ECVET naleznete ve filmu:

Jaké byly první zkušenosti s realizací systému ECVET? Zhlédněte film "Se systémem ECVET za kvalitnějšími stážemi" :

 

Více informací o ECVET naleznete zde.

 

 

počítadlo.abz.cz

Novinky

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny