Reformy a systémy vzdělávání / ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Základní informace

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu - ECVET - má usnadnit uznávání výsledků učení za účelem získání kvalifikace v rámci mobility. Slouží k podpoře vnitrostátní i mezinárodní mobility, podpoře spolupráce škol a podniků u nás i v zahraničí a k podpoře celoživotního učení.

Aktivity v oblasti ECVET

Aktivity zaměřené na implementaci ECVET jsou i nadále podporovány v novém programu Erasmus+ a jsou začleněny do činností podporující odborné vzdělávání a přípravu.

Za propagaci a poradenství v oblasti využívání systému ECVET v rámci mezinárodních projektů je zodpovědný národní tým expertů ECVET.

 

Základní informace o ECVET naleznete ve filmu:

Jaké byly první zkušenosti s realizací systému ECVET? Zhlédněte film "Se systémem ECVET za kvalitnějšími stážemi" :

 

Více informací o ECVET naleznete zde.

 

 

počítadlo.abz.cz

Novinky

  • 4. 12. 2017 Aktualizované návrhy šablon pro tvorbu JVU a hodnoticího záznamu

    V roce 2017 uplynula zhruba polovina období, ve kterém má být v České republice  implementován ECVET (2014–2020). Od počátku tohoto období do roku 2017 bylo realizováno celkem 523...
  • 21. 7. 2017 Analýza jednotek výsledků učení

    Členové Národního týmu expertů ECVET vypracovali analýzu jednotek výsledků učení z projektů programu Erasmus+ (Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob v odborném vzdělávání a...

Nejbližší událost

Nejsou k dispozici žádné termíny