Analýza jednotek výsledků učení

Publikováno: 21. 7. 2017

Členové Národního týmu expertů ECVET vypracovali analýzu jednotek výsledků učení z projektů programu Erasmus+ (Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob v odborném vzdělávání a přípravě). Do analýzy bylo zařazeno 732 jednotek z projektů financových v rámci Výzev 2016 a 2017. Cílem bylo zjistit kvalitu jednotek, porovnat ji s výsledky podobných analýz provedených v předchozích letech a identifikovat trendy ve vývoji kvality jednotek používaných v České republice.

Hlavní zjištěné silné stránky:

 • výrazně se rozšířil soubor vypracovaných jednotek;
 • rozšířila se struktura jednotek z hlediska skupin oborů odborného vzdělávání;
 • názvy jednotek byly ve výrazné většině případů výstižné a konkrétní;
 • specifikace stupně Evropského rámce kvalifikací v jednotkách byla na žádoucí úrovni;
 • téměř všechny analyzované jednotky měly požadovanou obsahovou strukturu;
 • formulace očekávaných výsledků učení byla vhodná asi ve dvou třetinách analyzovaných jednotek;
 • stanovení způsobů ověření výsledků učení se zlepšilo;
 • zvýšil se podíl jednotek s přiloženým hodnoticím záznamem;
 • zvýšila se celková kvalita analyzovaných jednotek.

 

Hlavní zjištěné slabé stránky:

 • u většiny jednotek chyběla specifikace profesní kvalifikace, k níž se daná jednotka vztahuje;
 • počty stanovených výsledků učení v jednotkách byly sice dostačující, avšak jejich formulace byla ještě často jen obecná;
 • formulace způsobů ověření výsledků učení byly méně kvalitní, než formulace výsledků učení;
 • u způsobů ověření výsledků učení v příliš vysoké míře chybělo stanovení kritérií pro ověřování.

 

Pro více informací využijte e-mailovou adresu ecvet@dzs.cz