Reformy a systémy vzdělávání / ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Dokumenty

Datum Název Typ Popis
28. 12. 2016 Jak hodnotit, validovat a uznávat výsledky učení pdf Cílem této příručky je usnadnit realizátorům projektů mobility, kteří ve svých projektech vytvářejí a používají jednotky výsledků učení, proceduru hodnocení, validace a uznávání výsledků učení. 
23. 11. 2016 ECVET pro zaměstnavatele – leták pdf Chcete zaměstnat absolventy a nejste si jisti, co umí?
9. 11. 2016 Příklady využití ECVET v praxi pdf Brožura obsahuje ukázky jednotek výsledků učení z různých oborů vzdělání, doplněné o komentáře a návrhy na zlepšení vypracované zástupci týmu ECVET expertů.
25. 2. 2016 Report on the implementation of ECVET in the Czech Republic pdf Anglický překlad Zprávy o implementaci ECVET v České republice založená na výsledcích projektů Erasmus+ a národního projektu Pospolu
25. 2. 2016 Zpráva o implementaci ECVET v ČR pdf Zpráva o implementaci ECVET v České republice založená na výsledcích projektů Erasmus+ a národního projektu Pospolu 
15. 1. 2016 ECVET v projektech ERASMUS+ file Prezentace – ECVET v projektech KA1 odborné vzdělávání a příprava v programu Erasmus+
15. 1. 2016 Obecné principy ECVET file Prezentace – Obecné principy ECVET
15. 1. 2016 Jak na Jednotku výsledků učení file Prezentace – Jak na Jednotku výsledků učení
3. 12. 2015 ECVET a další evropské nástroje na podporu mobility pdf Nový leták popisuje všechny evropské nástroje na podporu mobility, které Vám mohou pomoci zajistit kvalitní praktickou stáž.
26. 11. 2015 Příklady ECVET v praxi pdf Brožura přibližuje několik realizovaných projektů, které uplatnily principy systému ECVET a ukazuje realizátorům konkrétní možnosti využití systému ECVET ve vlastních projektech.