Reformy a systémy vzdělávání / ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Dokumenty

Datum Název Typ Popis
4. 12. 2017 Šablona hodnoticího záznamu file Návrh šablony hodnoticího záznamu (Personal Transcript)
4. 12. 2017 Šablona pro tvorbu JVU file Návrh šablony pro tvorbu jednotky výsledků učení
28. 12. 2016 Jak hodnotit, validovat a uznávat výsledky učení pdf Cílem této příručky je usnadnit realizátorům projektů mobility, kteří ve svých projektech vytvářejí a používají jednotky výsledků učení, proceduru hodnocení, validace a uznávání výsledků učení. 
23. 11. 2016 ECVET pro zaměstnavatele – leták pdf Chcete zaměstnat absolventy a nejste si jisti, co umí?
9. 11. 2016 Příklady využití ECVET v praxi pdf Brožura obsahuje ukázky jednotek výsledků učení z různých oborů vzdělání, doplněné o komentáře a návrhy na zlepšení vypracované zástupci týmu ECVET expertů.
25. 2. 2016 Report on the implementation of ECVET in the Czech Republic pdf Anglický překlad Zprávy o implementaci ECVET v České republice založená na výsledcích projektů Erasmus+ a národního projektu Pospolu
25. 2. 2016 Zpráva o implementaci ECVET v ČR pdf Zpráva o implementaci ECVET v České republice založená na výsledcích projektů Erasmus+ a národního projektu Pospolu 
15. 1. 2016 ECVET v projektech ERASMUS+ file Prezentace – ECVET v projektech KA1 odborné vzdělávání a příprava v programu Erasmus+
15. 1. 2016 Obecné principy ECVET file Prezentace – Obecné principy ECVET
15. 1. 2016 Jak na Jednotku výsledků učení file Prezentace – Jak na Jednotku výsledků učení