Reformy a systémy vzdělávání / ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Novinky

    21. 7. 2017 Analýza jednotek výsledků učení

    Členové Národního týmu expertů ECVET vypracovali analýzu jednotek výsledků učení z projektů programu Erasmus+ (Klíčová akce 1 – Projekty mobility osob v odborném vzdělávání a...

    Více informací