Reformy a systémy vzdělávání / ECVET

ECVET

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu zvyšuje kvalitu vnitrostátní i mezinárodní mobility a podporuje spolupráci škol a podniků u nás i v zahraničí. Jednotky učení, které tvoří základní kámen celého systému, popisují, jaké znalosti, dovednosti a kompetence si má účastník stáže osvojit. ECVET tak usnadňuje uznávání výsledků učení, zvyšuje transparentnost kvalifikací a podporuje celoživotní učení.

Příklady jednotek výsledků učení

 16 – Ekologie a životní prostředí

 18 – Informatické obory

 Stanovení tvrdosti vody

 

 Výstavba a konfigurace počítačové sítě LAN

 23 – Strojírenství a strojírenská výroba

 26 – Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

 Kotouvý svar - obloukové svařování v ochranné atmosféře

 Nastavení a obsluha CNC stroje

 Solární panely

 

 Výroba elektirckého rozvaděče

 

 28 – Technická chemie a chemie silikátů

 29 – Potravinářství a potravinářská chemie

 Microbiological analysis

 

 Gramovo barvení mikroorganismů

 Technologické zpracování saských cukrářských výrobků

 

 31 – Textilní výroba a oděvnictví

 33 – Zpracování dřeva a hudebních nástrojů

 Zhotovení dámské sukně

 

 Výroba drobných truhlářských výrobků

 Výroba dřevěného prkénka

 Zhotovení a oprava čalouněného nábytku

 

 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie

 39 – Specializované a interdisciplinární obory

 Zdění svislých stavebních konstrukcí

 Polyfúzní svařování

 

 Obsluha vysokozdvižných vozíků

 41 – Zemědělství a lesnictví

 43 – Veterinářství a veterinární prevence

 Obsluha hydraulické ruky

 Péče o vinnou révu během vegetace-zelené práce

 Výměna řetězu motorové pily

 

 Vakcinace psa

 Veterina na statku v Miláně

 53 - Zdravotnictví

 63 – Ekonomika a administrativa

 Ošetřovatelská péče u dětí-hygiena a výživa

 Příprava stravy pro klienta se šetřící dietou

 Příprava léčivého přípravku

 

 Obsluha kancelářské techniky

 Příprava nabídky zájezdu

 Vyřizování korespondence

 Zpracování cestovního příkazu

 

 65 – Gastronomie, hotelnictví a turismus

 66 - Obchod

 Italské speciality-příprava kávy na pákovém kávovaru

 Práce animátora v dané lokalitě

 Servírování a vydávání pokrmů a nápojů

 Středomořské speciality

 Provedení jednodenního zájezdu

 

 Aranžování prostoru v obchodě

 Balení dárků pro klienty

 Prodej zboží

69 – Osobní a provozní služby

75 – Pedagogika, učitelství a sociální péče

 Dámský společenský účes

 Techniky prodlužování vlasů

 

 Organization of a free time activity for seniors

 Poskytování sociálních služeb v domově pro seniory

82 – Umění a užité umění

 

 Příprava keramických hmot

 Zhotovování výrobků rotačních tvarů