Reformy a systémy vzdělávání / Eurydice

Eurydice

Eurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

Kontakty

Mgr. Jana Halamová vedoucí oddělení Eurydice

E-mail:
janahalamovadzscz
Telefon:
+420 221 850 618

Mgr. Marcela Máchová Oddělení Eurydice

E-mail:
marcelamachovadzscz
Telefon:
+420 221 850 620

RNDr. Helena Pavlíková Oddělení Eurydice

E-mail:
helenapavlikovadzscz
Telefon:
+420 221 850 615

Mgr. Simona Pikálková Ph.D. Oddělení Eurydice

E-mail:
simonapikalkovadzscz
Telefon:
+420 221 850 616

Mgr. Andrea Turynová Oddělení Eurydice

E-mail:
andreaturynovadzscz
Telefon:
+420 221 850 617