Reformy a systémy vzdělávání / Strukturovaný dialog

Strukturovaný dialog

Současné projekty v Klíčové akci 3 jsou zaměřeny na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání mládeže. Navazuje na projekty participativní demokracie a strukturovaného dialogu z programu Mládež v akci (2007–2013).

Dokumenty a formuláře

Datum Název Typ Popis
30. 4. 2018 Příloha IV. grantové dohody pro KA3 (mono) pdf Příloha IV. Platné sazby grantové dohody pro KA3 2018  - jeden příjemce
30. 4. 2018 Příloha III. grantové dohody 2018 pro KA3 (mono) pdf Příloha III. Finanční a smluvní pravidla ke grantové dohodě pro KA3 2018 - jeden příjemce (oficiální překlad od EK)
30. 4. 2018 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové dohody 2018 (mono) pdf Část I grantové dohody (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů (jeden příjemce) Strukturovaného dialogu ve Výzvě 2018.
2. 3. 2018 Šablona pro mandátní smlouvy k žádosti 2018 file Povinná příloha k žádosti, kde jsou zahrnuty partnerské organizace.
22. 1. 2018 Strukturovaný dialog a participace mládeže pdf Publikace je určena zkušeným i nezkušeným předkladatelům projektů Erasmus+ v oblasti neformálního vzdělávání mládeže, kteří cílí na participační aspekty práce s mládeží.
22. 12. 2017 Příloha III – Finanční a smluvní pravidla – 2017 (multi) pdf Příloha III. Finanční a smluvní pravidla ke grantové smlouvě pro KA3 2017 - více příjemců
22. 12. 2017 Příloha III – Finanční a smluvní pravidla – 2017 (mono) pdf Příloha III. Finanční a smluvní pravidla ke grantové smlouvě pro KA3 2017 - jeden příjemce
6. 6. 2017 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové smlouvy 2017 (multi) pdf Část I grantové smlouvy (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů Strukturovaného dialogu ve Výzvě 2017. Jedná se o překlad dokumentu poskytnutého Evropskou komisí.
6. 6. 2017 Příloha IV. grantové smlouvy pro KA3 (multi) pdf Příloha IV. Platné sazby grantové smlouvy pro KA3 2017  - více příjemců
6. 6. 2017 Příloha III. grantové smlouvy pro KA3 (multi) pdf Příloha III. Finanční a smluvní pravidla ke grantové smlouvě pro KA3 2017 - více příjemců (oficiální překlad od EK, platný pro 1. a 2. kolo výzvy)