Reformy a systémy vzdělávání / Strukturovaný dialog

Strukturovaný dialog

Současné projekty v Klíčové akci 3 jsou zaměřeny na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání mládeže. Navazuje na projekty participativní demokracie a strukturovaného dialogu z programu Mládež v akci (2007–2013).

Dokumenty a formuláře

Datum Název Typ Popis
6. 6. 2017 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové smlouvy 2017 (multi) pdf Část I grantové smlouvy (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů Strukturovaného dialogu ve Výzvě 2017. Jedná se o překlad dokumentu poskytnutého Evropskou komisí.
6. 6. 2017 Příloha IV. grantové smlouvy pro KA3 (multi) pdf Příloha IV. Platné sazby grantové smlouvy pro KA3 2017  - více příjemců
6. 6. 2017 Příloha III. grantové smlouvy pro KA3 (multi) pdf Příloha III. Finanční a smluvní pravidla ke grantové smlouvě pro KA3 2017 - více příjemců (oficiální překlad od EK)
27. 4. 2017 Příloha IV. grantové smlouvy pro KA3 (mono) pdf Příloha IV. Platné sazby grantové smlouvy pro KA3 2017  - jeden příjemce
27. 4. 2017 Příloha III. grantové smlouvy pro KA3 (mono) pdf Příloha III. Finanční a smluvní pravidla ke grantové smlouvě pro KA3 2017 - jeden příjemce (oficiální překlad od EK)
27. 4. 2017 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové smlouvy 2017 (mono) pdf Část I grantové smlouvy (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů Strukturovaného dialogu ve Výzvě 2017. Jedná se o překlad dokumentu poskytnutého Evropskou komisí.
27. 3. 2017 Šablona pro mandátní smlouvy k žádosti 2017 file Povinná příloha k žádosti, kde jsou zahrnuty partnerské organizace.
22. 3. 2017 Příručka k vyplňování online žádostí KA3 pdf Aktuální verze příručky pro vyplňování online žádostí skrz webové stránky EK pro KA3 (platí pro veškeré žádosti KA3 počínaje 2. kolem výzvy 2017).
5. 1. 2017 Formulář žádosti KA3 v ČJ k uzávěrce 2.2.2017 pdf Aktuální verze žádosti pro 1. kolo výzvy 2017 v ČJ.
3. 1. 2017 Formulář žádosti KA3 v AJ k uzávěrce 2.2.2017 pdf Aktuální verze žádosti pro 1. kolo výzvy 2017 v AJ.