Reformy a systémy vzdělávání / Strukturovaný dialog

Strukturovaný dialog

Současné projekty v Klíčové akci 3 jsou zaměřeny na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání mládeže. Navazuje na projekty participativní demokracie a strukturovaného dialogu z programu Mládež v akci (2007–2013).

Dokumenty a formuláře

Datum Název Typ Popis
30. 4. 2018 Příloha IV. grantové dohody pro KA3 (multi) pdf Příloha IV. Platné sazby grantové dohody pro KA3 2018  - více příjemců
30. 4. 2018 Příloha III. grantové dohody 2018 pro KA3 (multi) pdf Příloha III. Finanční a smluvní pravidla ke grantové dohodě pro KA3 2018 - více příjemců.
30. 4. 2018 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové dohody 2018 (multi) pdf Část I grantové dohody (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů (více příjemců) Strukturovaného dialogu ve Výzvě 2018.
30. 4. 2018 Příloha IV. grantové dohody pro KA3 (mono) pdf Příloha IV. Platné sazby grantové dohody pro KA3 2018  - jeden příjemce
30. 4. 2018 Příloha III. grantové dohody 2018 pro KA3 (mono) pdf Příloha III. Finanční a smluvní pravidla ke grantové dohodě pro KA3 2018 - jeden příjemce (oficiální překlad od EK)
30. 4. 2018 Všeobecné podmínky – Příloha I grantové dohody 2018 (mono) pdf Část I grantové dohody (Všeobecné podmínky) je určena pro realizátory schválených projektů (jeden příjemce) Strukturovaného dialogu ve Výzvě 2018.
2. 3. 2018 Šablona pro mandátní smlouvy k žádosti 2018 file Povinná příloha k žádosti, kde jsou zahrnuty partnerské organizace.
22. 1. 2018 Strukturovaný dialog a participace mládeže pdf Publikace je určena zkušeným i nezkušeným předkladatelům projektů Erasmus+ v oblasti neformálního vzdělávání mládeže, kteří cílí na participační aspekty práce s mládeží.
22. 12. 2017 Příloha III – Finanční a smluvní pravidla – 2017 (multi) pdf Příloha III. Finanční a smluvní pravidla ke grantové smlouvě pro KA3 2017 - více příjemců
22. 12. 2017 Příloha III – Finanční a smluvní pravidla – 2017 (mono) pdf Příloha III. Finanční a smluvní pravidla ke grantové smlouvě pro KA3 2017 - jeden příjemce