Reformy a systémy vzdělávání / Strukturovaný dialog

Strukturovaný dialog

Současné projekty v Klíčové akci 3 jsou zaměřeny na participaci a dialog mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí na lokální, regionální, národní a evropské úrovni, a to prostřednictvím neformálního vzdělávání mládeže. Navazuje na projekty participativní demokracie a strukturovaného dialogu z programu Mládež v akci (2007–2013).

Kontakty

Mgr. Michaela Ducháčková odborná referentka Erasmus+ mládež (strukturovaný dialog mládeže - KA3, TCA, Eurodesk)

E-mail:
michaeladuchackovadzscz
Telefon:
+420 221 850 901