Nový způsob podávání žádostí KA3

Publikováno: 22. 3. 2017

Od druhého kola výzvy 2017 se podávají projektové žádosti v KA3 nově pouze skrz webovou aplikaci Evropské komise. Návod na vyplňování žádostí zde.

Novému způsobu podávání KA3 projektů bude věnována také velká část informačního semináře ke KA3, který se koná 12.4. 2017 v DZS (více informací a přihlášky zde).

 

Online prostředí pro podávání žádostí v KA3: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/

V případě nejasností či problémů s vyplňováním kontaktujte Michaelu Ducháčkovou (michaela.duchackova@dzs.cz).